Co oznacza chów ekologiczny,sciolkowy i wolny wybieg?

Chów ekologiczny

Kury żyją w warunkach z zachowaniem najwyższego dobrostanu.

Chów ściółkowy

To, że kury trzymane są w budynkach, gdzie maksymalne

zagęszczenie wynosi 25 ptaków na m2. Prawodawstwo unijne zezwala na maksymalne

zagęszczenie 9 ptaków na m2 powierzchni użytkowej i maksymalnie 4 piętra. Ptaki mają

dostęp do skrzynek z gniazdami, pożywienia i wody na wszystkich poziomach. Ściółka

znajduje się na najniższym piętrze. Każdy ptak powinien mieć zapewnione około 15 cm

grzędy. Ptaki mają dostęp do pomieszczeń, gdzie mogą zażywać kąpieli w piasku, drapać i

gniazdować, mogą się poruszać i korzystać z grzęd.

Chów wolnowybiegowy

Polega na tym, że w ciągu dnia kury mają stały dostęp do wybiegu

na świeżym powietrzu, zwykle pokrytego roślinnością. Wnętrza muszą odpowiadać

warunkom systemu ściółkowego. Ptaki mogą poruszać się swobodnie, co powoduje, że mają

silniejsze kości. Mają więcej przestrzeni niż w w/w systemach, mogą korzystać z grzęd,

wybierać miejsca gniazdowania i wykazywać naturalne kurze zachowanie.